ورودثبت نام
ورود به حسابثبت نام

تعهدنامه فعالیت در بستر تبادل دارایی‌های دیجیتال اینوکس

کاربران موظفند قبل از ثبت‌نام تمامی مفاد این تعهدنامه را مطالعه نموده و صرفا در صورت پذیرش آن اقدام به ثبت نام نمایند

علاوه بر مواردی که صراحتاً عدم مسئولیت اینوکس ذکر شده، در سایر موارد مسکوت و همچنین در موارد ذیل، مسئولیتی متوجه اینوکس نخواهد بود:
  1. خدمات در اثر اقدام کاربر دچار مشکل شود.
  2. خسارات ناشی از فرایند ورود به خدمات و استفاده از آن.
  3. خسارات ناشی از دسترسی غیر قانونی شخص ثالث به سرور و استفاده غیر قانونی از آن.
  4. ضررهای ناشی از انتقال و انتشار بدافزارها از سوی شخص ثالث.
  5. ضررهای ناشی از استفاده شخص ثالث از خدمات، خسارات ناشی از دور زدن، حذف یا نابودی اطلاعات ارسال شده.
  6. ضررهای ناشی از قصور در خدمات ارتباطاتی توسط بستر ارائه دهنده خدمات به اینوکس، به ویژه مواردی که ارائه دهنده خدمات ارتباطاتی در صورت وجود رابطه حقوقی فی ما بین اینوکس و کاربران موجب ناتوانی اینوکس در ارائه‌ی خدمات شود.
  7. ضررهای ناشی از فورس ماژور که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل بوده از قبیل جنگ، آتش سوزی، زلزله و سایر بلایای طبیعی.
  8. ضررهای ناشی از ویژگی های خاص رمزارزها؛ به ویژه مواردی که موجب نقص یا محدودیت فنی در سیستم ارائه‌ی خدمات از سوی اینوکس می‌شود.
  9. خسارات ناشی از قطع و یا از دسترس خارج شدن سرورها برای ارائه خدمات
  10. سایر خسارات که ناشی از اعمال یا عمل اینوکس نباشد.
حریم خصوصی کاربران

اینوکس خود را متعهد به حفاظت از داده‌های شخصی کاربران می‌داند و با دریافت رضایت کاربران، رعایت قوانین و مقررات کشور و قوانین حقوقی فضای سایبری نسبت به جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی اقدام می‌کند.

هزینه‌ها و کارمزدهاشرایط بازیابی توکن‌هاتعلیق و یا مسدود ساختن حساب کاربری

در موارد ذیل اینوکس مجاز است حساب کاربری کاربر را معلق و یا مسدود ساخته و یا مبادله یا هرگونه تراکنشی که از طرف کاربر درخواست داده شده است را باطل سازد و به طور موقت یا دائمی مانع استفاده‌ی کاربر از هرگونه خدمات اینوکس شود: